Trang web ngoại vi bóng rổ

BẢN CÁO BẠCH

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@jyitai.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
17/02/2021APH: Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021
16/07/2020APH: Bản cáo bạch niêm yết
11/05/2020APH: Bản cáo bạch chào bán chứng khoán ra công chúng